NIVD Beveiliging

Sektor: @SILVER, Diger
    NIVD Beveiliging
Jan van Riebeeckweg 27 3125 AL Schiedam
Hollanda
                 
Etiketler:

Firma Detay

Mogen wij ons langs deze weg even voorstellen? Wij zijn beveiligingsbedrijf NIVD Beveiliging, en zijn gevestigd te Schiedam. Wij bestaan al sinds 6 jaar en timmeren hard aan de weg, onder andere in de evenementen beveiliging waar wij onze sporen ruimschoots verdiend hebben. Ons bedrijf bestaat uit enthousiaste, gedreven en ervaren beveiligers, die de interessen van de opdrachtgever hoog in het vaandel hebben staan en zeer gemotiveerd zijn, om iedere beveiligingsopdracht tot een goed einde te brengen en naar de wens van de opdrachtgever uit te voeren. Wij zijn niet alleen ervaren in evenementenbeveiliging, doch in diverse vormen van beveiliging als objectbeveiliging, observatiediensten, mobiele surveillance, bewaking en beveiliging van vluchtelingen en azc’s, begeleiding van waardetransporten, hostmanship, huwelijken, uitvaarten etc. Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.nivdbeveiliging.nl waar veel informatie staat over ons bedrijf. Wij hopen spoedig van U te horen. Met vriendelijke groet, Directeur NIVD Beveiliging Ömer Özgören, N I V D Beveiliging Postbus 3072 3101 EB Schiedam M: 0651501013 E: info@nivdbeveiliging.nl W: www.nivdbeveiliging.nl KVK: 50470485 ND Nr. 3990 P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print! Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. NIVD Beveiliging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. NIVD Beveiliging accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.